Vrácení zboží

Výrobky, které jste zakoupili přes náš internetový obchod, můžete vrátit bez udání důvodů během zákonné 14ti denní lhůty od data jejich převzetí. S právem odstoupit od kupní smlouvy nelze spojit postih.
 

Výrobky můžete vrátit tímto způsobem: 

Vrácení na centrálu
 
 •   Vytiskněte a vyplňte formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře.
 •   Zboží uveďte do původního stavu (ideálně jej zabalte do původního obalu) a pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Na zásilku uveďte „Vrácení ve 14 dnech SodaStream.cz“
 •  Do zásilky vložte podepsané odstoupení od kupní smlouvy a fakturu.
 •  Zboží zašlete na adresu (na této adrese není možné vrátit zboží osobně):
      FAST ČR, a.s.
      U Sanitasu 1621
      251 01 Říčany u Prahy
 

Časté dotazy

 Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy?
 
 •  Pokud jste výrobek zakoupil v našem e-shopu www.sodastream.cz jako spotřebitel máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Jak se počítá lhůta 14 dnů?
 
 •  Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná se počítat následující kalendářní den po převzetí zboží.
 •  Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.

 Musím vrátit zboží nepoužité a nepoškozené?
 
 •  Výrobek může být vrácen použitý i částečně poškozen. V takovém případě máme právo snížit vrácenou částku o částku zohledňující snížení hodnoty z důvodu používání či poškození.
 •  K vyplacení celé částky je potřeba zboží vrátit kompletní, tedy včetně příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. V případě, že se tak nestane, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.
 •  V případě bombičky a příchutí, pokud dojde k porušení pečetí ventilu a pečeti víčka, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu těchto produktů.

Jaké dokumenty je potřeba doložit?
 
 •  Při vrácení zboží je potřeba doložit prodejní doklad, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Je potřeba přiložit také vyplněný formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy. 

Do kdy vrátíme peníze?
 
 •  Peníze budou poukázány na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od uplatnění odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo na centrálu (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.